Det me dallgë, lundrimi vijon të jetë i pezulluar në Vlorë

Lundrimi detar në Portin e Vlorës vijon të jetë i pezulluar, për shkak të detit me dallgë.

Lundrimi për mjetet e vogla dhe anijet e peshkimit mbetet i pezulluar në gjirin e Vlorë, për shkak të motit të keq me erë.

Lumi Vjosa ndodhet në shtrat dhe nuk ka rrezik.