Bordi i Transparencës favorizon kompanitë e shitjes së naftës? Ibrahimaj: Ju sfidoj t’i vërtetoni akuzat, ju nuk llogaritni kursin e dollarit

“Bordi i Transparencës që përcakton cmimet e tregëtimit të hidrokarbureve. Së shpejti do të bëhet një vit që po operon. Ju sfidoj që të vërtetoni atë që mediat kanë thënë në raste të përsëritura. Në bazë të interesave që në fakt janë inekzistente. Që në fillim të operimit të bordit kemi ulur marzhet e tregëtimit të hidrokarbureve dhe këto efekte janë të matshme. E kemi ulur marzhet ndjeshëm më shumë se gjysmën emars

Çmimet e bursës…ndërsa i referoheni naftës bruto që kanë luhatje të ndryshme nga cmimet e bursës nga e cila kompanitë shqiptare tregëtojnë….

Është edhe ecuria e kursit të këmbimit, që ju se merrni parasysh, hifro tregëtohen në dollarë, leku shqiptar është zhvlerësuar ndaj dollarit

Një element I rëndësishëm është edhe kursi I këmbiti që kalkulohet çdo ditë. Cmimi u rrit, dhe kursi i  këmbimit ishte favorizues… kur bëhet një analizë duhet bërë në të gjitha komonentët e saj.”